Császárkori márványszarkofág: Phaidra és Hippolytos

Tárgytípus
Kultúra
Méret
1,25 x 2,3 x 1,19 m
Datálás
Kr. u. 225–250
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
A.432
Azonosító
Per-5682
Bibliográfia
Saverkina 1979, 26–28; Rogge 1995, 154–155, no. 64

Attikai műhelyben készült szarkofág Rómából, a Via Aureliáról. A szarkofág előlapján Hippolytos látható társai között. Mindannyian csupán köpenyt és csizmát viselnek, mögöttük lovak, lábuknál kutyák is jelzik vadász mivoltukat. A közepétől kissé jobbra áll Hippolytos: baljával lova kantárját tartja, jobb karját hárító mozdulattal emeli mellkasához, tekintete pedig az előtte álló idős, alacsony dajkára irányul, aki írótáblát nyújt felé – úrnője, Phaidra szerelmi vallomását, ajánlattételét.
A szarkofág keskeny, jobb oldalán Phaidra ül középen szolgálói körében. Jobb karja széke párnájára nehezedik, bal kezének ujjaival válla fölött igazgatja ruháját, amely teste domborulataira simul; diadémát is visel, haja két tincsben omlik a vállára, fején a köpenye szegélyét (esetleg fátylát?) egyik elforduló szolgálólánya csippenti ujjai közé. Dajkája fejét lehajtva tartja kezében az írótáblát, amelyen – a mitikus történet egyes változatai szerint – az asszony szerelmet vallott mostohafiának. Erre utal két Erós jelenléte is: egyikük Phaidra térdére könyököl, míg a másik a szék alatt ül, kezében kosarat tart.
A bal, keskeny oldalon ábrázolt jelenet Hippolytos halálára utal. A tengerparton hajtva fogatát lovai megbokrosodtak, ezért kiesett kocsijából – ezt a pillanatot örökítették meg. A kantár azonban teste köré tekeredett, szorításából nem tudott szabadulni, így lovai hosszan vonszolták a sziklák között. A hátsó, hosszú oldalon vadkanvadászat szerepel: a bal sarokban látható állatot lovas vadászok készülnek ledöfni lándzsáikkal.

A tárgy fotóját és további adatait lásd az Ermitázs honlapján.