Római márványszarkofág: Hippolytos és Phaidra

Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 1,62 m, előlap hosszúsága: 2,09 m
Datálás
Kr. u. 2. század vége
Anyag
Lelőhely
Leltári szám
508 T
Azonosító
Per-5692
Bibliográfia
Mendel 1912–1914, I, 109–114

Helyi műhelyben készült szarkofág. Baloldalt Phaidra ül, chitónt és himationt visel, fején diadéma, melyet ruhája elfed. Egyik szolgálója bizalmasan hajol arcához, karját is érinti. Az asszony jobbjával ruhája szegélyét markolja, szerelmi szenvedésére az előtte keresztbe tett lábbal várakozó Erós-alak utal: az asszony baljával megragadja a szárnyas isten kezét, melyet az térdére nyújt. Fölötte egy másik szolgálólány áll, mellette az idős dajka, aki jobbját a magasba emelve – a szarkofág előlapjának közepén álló – Hippolytos felé fordul, talán közvetítve úrnője ajánlattételét. Az ifjú vadász héróikus meztelenségben jelenik meg, csupán köpenye van vállára vetve. Bal vállának támasztja fölemelt dárdáját, jobbjában egy írótábla látható, mely vélhetően mostohaanyja szerelmi vallomására utal. Teste szemből, statikus pózban látható, de tekintete az asszonyok felé fordul. Mögötte léptet lova, két vadásztársa irányába, akik szintén mezítelenek, jóllehet balra tartanak, tekintetük azonban Hippolytos felé várakozón fordul vissza.
A tárgy adatait és fotóit lásd az Arachne oldalán.