Apuliai vörösalakos kehelykratér: Phaidra, kentaur és lapithák, dionysikus jelenet

Méret
76,2 cm
Datálás
Kr. e. 350–340
Anyag
Felirat
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
1870,0710.2
Azonosító
Per-5712

Apuliai vörösalakos kehelykratér.
A oldal, fent: középen díszes kliné látható, előtte két, egymással szembeforduló, ékszereket viselő szolgálólány áll, egyikük legyezőt tart. A klinétől jobb oldalra fordulva Phaidra ül párnázott széken, lába lábtartón pihen, térdét átfonja. Előtte szárnyas Erós. Balra egy idősebb férfi- (talán paidagógos) és egy nőalak beszélget, fölöttük cista. A oldal, lent: Laodameia elrablása – egy kentaur karon ragadja Laodameiát, ő pedig visszatekint Peirithoosra, aki tőrt tart kezében, baljával a kentaurt ragadja meg. A kentaur mellett jobbra Théseus. Mindhármuk neve szerepel alakjuk fölött. A két szélen egy-egy nőalak látható.

B oldal, lent: középen Dionysos fekszik klinén, bal könyökére támaszkodik, jobbjában kantharost tart. Vele szemben egy nőalak ül, ölében tympanon, ivóedényét Dionysoshoz emeli. Balra egy satyros egy kratér cipelésével küzd, lent pedig Pan. Jobboldalt egy nőalak: egyik kezében thyrsost tart, másikkal koszorút nyújt Dionysos felé. B oldal, fent: talán a fiatal Dionysos, kezében phialét tart, fölötte szőlő. Mellette egy nőalak.

A tárgy adatlapját lásd a British Museum honlapján.