Datálás
Kr. e. 475–425
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
325
Azonosító
Per-974

Perseus felmutatja a levágott Gorgó-főt a seriphosiaknak. Jobb oldalán sziklán ül Polydektés, a seriphosiak királya, bal oldalán a jelenetet Athéné figyeli.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive adatbázisában.