Fogadalmi dombormű: Apollón Pythios Létó és Artemis között

Tárgytípus
Méret
70 x 69 cm
Datálás
Kr. e. 410–400
Felirat
Készítési hely
Leltári szám
NM 1389
Azonosító
Per-5836
Állapot
Majdnem teljes, bal felső része hiányzik.
Bibliográfia
Svoronos 1903–1912, pl. 54; Kaltsas 2002, 136, No. 262.

Fogadalmi dombormű. Az építészeti kerettel körülvett jelenet közepén Apollón Pythios tripuson ül, lába kétlépcsős emelvényen. Felsőteste ruhátlan, jobb karját felemelve tartja. Balra Artemis áll, chitónt és himationt visel. Jobbra Létó, peplosban és himationban; Apollón felé fordul. A domborművet az architrávra vésett felirat tanúsága szerint egy Bakchios nevű férfi gyermekei állították. A tárgy részletes leírását lásd a Perseus oldalán.

A domborműről készült gipszmásolat a komáromi Csillagerődben látható.