Méret
132 x 95 cm
Datálás
Kr. e. 340 körül
Lelőhely
Leltári szám
819
Azonosító
Per-5897
Állapot
Töredékes, a síremlék jobb oldali része, valamint a felső része hiányzik.
Bibliográfia
Clairmont 1993, no. 4930.; Boardman 1995, 116, no. 129; Kaltsas 2002, 191, no. 379

Az eredetileg szentély (naiskos) formájú, ma már erősen töredékes sírsztélét 1837-ben találták Peiraieusban. A sztélének csak a középső, figurális része ókori, a sarkaira modern kiegészítések kerültek.

A sztélé főalakja a magas támlájú széken ülő, ölében dobozt tartó nő, aki chitont és himationt visel. A szék karfája kosfejben végződik, alatta ülő szfinx alakja díszíti. Az ülő nő felé két himationba burkolózott nőalak fordul. Egyikőjük újszülöttet tart a kezében: a fiatal nő feltehetően szülés közben vesztette életét. Az elhunyt mögött egy további alak, valószínűleg egy szolgálólány bal válla és keze látszik.

A tárgy adatlapja elérhető az Arachne adatbázisban.

A sztéléről készült gipszmásolat az OMRRK Tanulmányi Látványtárban látható.