Római márványszarkofág az Orestés-mítosz ábrázolásával

Kultúra
Méret
226 x 53 x 70 cm
Datálás
Kr. u. 130–140
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
2513
Azonosító
Per-5909
Bibliográfia
Neils, in BClevMus 71 (1984), 112–113, fig. 20

A szarkofág főoldalának közepén Orestés látható, Klytaimnéstra és Aigisthos meggyilkolása utáni pillanatban. Klytaimnéstra a lába jobb oldalán hever, felette a kígyókat és fáklyákat tartó Erinysek érkeznek. A trónjáról holtan lezuhanó Aigisthosról Pyladés rántja le köpenyét. A bal sarokban az Agamemnón sírja felett búslakodó Erinysek. A jobb sarokban Orestés Delphoi-beli megtisztulása látható, melynek során kezében gallyal indul Athén felé az alvó Erinnysek között. A tárgy részletes leírását lásd J. Neils tanulmányában.