Athéni vörösalakos amphora: Kroisos a máglyán

Méret
magasság: 59,5 cm
Datálás
Kr. e. 500–490
Anyag
Alkotó
Felirat
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
G 197
Azonosító
Per-6293

A váll nélküli amphora egyik oldalán – az athéni vázafestészetben kivételes módon – egy híres közelmúltbeli esemény ábrázolását látjuk. Az egyik szereplő Kroisos lyd király, aki Kr. e. 560 és kb. 547 között uralkodott. Díszes trónuson ül, uralkodói jelvényekkel. Kinyújtott jobb kezében italáldozatot önt egy csészéből. A színhely azonban nem a palota, hanem egy máglya, amelynek a tetején ül a király, és amelyet a másik szereplő, Euthymos készül meggyújtani. Mindkettejük neve oda van írva. A váza ókori nézői azonban tudták: az ábrázolt történet nem kivégzés, hanem egy csodálatos megmenekülés. Miután ugyanis a perzsák megdöntötték a lyd birodalmat, Kroisos királyt máglyára ítélték, de Apollón csodás beavatkozása megmentette őt a tűzhaláltól. (A történet leírását lásd Hérodotos művében). 

A váza másik oldalán Théseus és Peirithoos elrabolja Antiopét, az amazónok királynőjét (nevük oda van írva). Antiopé egzotikus keleti ruhát visel, a két héróst athéni hoplitaként ábrázolták. Thésesus mindkét bokáján csomóval megkötött szalagamulettet visel, Peirithoos lábvértjének aljára pedig háromszög alakú amulett van kötve (Euthymos bal bokáját vékony fonalamulett díszíti).

A tárgy leírását és adatait lásd a Louvre honlapján és a Beazley Archive oldalán.

Túrák