Tárgytípus
Kultúra
Méret
átmérő: 53 cm; magasság: 3,9 cm; súly:4642,9 g
Datálás
Kr. u. 330–340
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
63
Azonosító
Per-6298
Felfedezés éve
1961–1962

A kaiseraugsti ezüstkincsek közé tartozó ún. Achilleus-tál Achilleus Trója előtti életéből ábrázol jeleneteket, a hős születésétől kezdve Skyros szigetének elhagyásáig.

A nyolcszögletű tál peremének tíz jelenete narratív sorrendben követi egymást, a középső medalion Achilleus lelepleződését ábrázolja. (1) A perem első szegmensén Thetis látható a szülés után, egy klinén pihen, mellette a földön a kis Achilleus, a kliné mögött jobbra szolgálólány áll, mellette mosdató tál. (2) A következő jelenet Achilleus Styxbe merítése: középen két forrásnimfa, jobb oldalon térdel Thetis és éppen belemeríti a gyermeket a folyóba, bal oldalon szolgálólány kendővel a kezében, mellette mosdótál. (3) Thetis átadja Achilleust Cheirónnak: jobbra egy szolgálólány, középen Thetis áll kezében Achilleusszal, bal oldalt áll Cheirón, karját a gyermekért nyújtva. (4) A negyediktől a nyolcadik képig Achilleus Cheirónnál való nevelkedéséből láthatóak jelenetek, amelyek Achilleust egyre idősebbnek mutatják. A negyedik képen Achilleus sziklán ül, Cheirón felé nyúlva, aki egy kis párducot tart elé. A szikla aljában egy vadkan és egy oroszlán bőre hever. (5) Az ötödik egy vadászjelenet: Achilleus Cheirón hátán ül, kezében lándzsa, amellyel egy vadkant vesz célba. A kép jobb felső sarkában egy párduc szalad. (6) A hatodik jelenetben Achilleus olvasni tanul, bal oldalon áll írótáblával a kezében, szemben vele Cheirón ül és felügyeli az olvasást, kettejük között nőalak, akit Kalliopéként azonosítanak. (7) A következő képen diszkoszvetés látható: Achilleus a kép jobb oldalán éppen eldobja diszkoszát, bal oldalon Cheirón felemelt karral. (8) Végül Cheirón visszaadja Achilleust Thetisnek: bal oldalon Cheirón áll botra támaszkodva, jobb oldalt Thetis szolgálólánya kíséretében, középen Achilleus. (9) A kilencedik képen Thetis szolgálólánya kíséretében átadja a női ruhába öltöztetett Achilleust Lykomédésnek. Lykomédés trónszéken ül, kezében lándzsa, közte és Achilleus között fegyveres katona kerek pajzzsal. (10) A perem utolsó képe Achilleust női ruhában, lyrán játszva ábrázolja. Achilleus a kép jobb szélén ül, kezében hangszere, tőle jobbra Déidameia ül és a zenét figyeli, mellette három fonó lány.

A peremjeleneteket időben lezárandó a középső, kör alakú medalionon Odysseus leleplezi a női ruhába öltözött Achilleust. Középen Achilleus és Odysseus, Achilleus még félig női ruhában, bal, mezitlábas lába már kilátszik a ruha alól, jobb lábát még takarja a ruha, azon női cipőt visel. Kezében lándzsa és pajzs. A  földön előtte páncél, kard és pajzs. Achilleus bal karjába Déidameia kapaszkodik, jobb oldalán Odysseus elfele mutatja az utat, mellette kürtös alak.

Az Achilleus-tálról készült fotót lásd itt.