Attikai síremlék: Archestraté sírsztéléje

Méret
140 x 95 cm
Datálás
Kr. e. 370 körül
Felirat
Készítési hely
Leltári szám
722
Azonosító
Per-6318
Bibliográfia
Kaltsas 2002, No. 360.

Háromalakos attikai márvány sírsztélé, a felirat tanúsága szerint Archestraté síremléke. Jobbra egy nőalak ül, chitónt és himationt visel, lába zsámolyon pihen. Jobb kezével egy pyxisbe nyúl, amelyet a vele szemben álló nőalak tart a kezében. Közöttük egy fiatal lány borul talán elhunyt édesanyja ölébe, jobbjában egy madárkát tart.