Méret
magasság: 182 cm
Datálás
Kr. e. 330–300
Anyag
Leltári szám
1872,0803.11
Azonosító
Per-6370
Bibliográfia
I. Jenkins 2006, 47-70;; A. Rügler 1988, 48-49, CT. Nr.1200.

Az ephesosi Artemision késő-klasszikus–hellénisztikus korszakához tartozó reliefdíszes oszloptalapzat töredéke John Turtle Woodnak, a templom felfedezőjének ásatásán került elő 1872-ben.

Az oszlopok négyzetes talapzatai négy külön-külön kifaragott márványhasáb összeillesztésével készültek. A relief egy oroszlánbőrt viselő férfialakot – Héraklést – és egy jobbra tartó, de hátraforduló és kezeivel a férfit megragadó nőalakot – Omphalé (?) – ábrázol. Az oszloptalapzatok domborművei feltehetően egy összefüggő eseménysort jelenítettek meg. Ennek témája azonban a megmaradt domborművek csekély száma és erősen töredékes állapota miatt nem állapítható meg biztosan.

A tárgy adatlapját lásd a British Museum honlapján.

Az oszloptalapzatról készített gipszmásolat az OMRRK Tanulmányi Látványtárban látható.