Fogadalmi dombormű: rurális jelenet, áldozat-bemutatás (?)

Méret
61 x 79 cm
Datálás
Kr. e. 200 körül
Anyag
Leltári szám
Gl. 206
Azonosító
Per-6382
Bibliográfia
H. Beyen (1952), 6.; D. Ohly (1977), Taf. 32.

A szentély alakú keretbe foglalt relief jobb oldalán támlás trónon szakállas istenalak ül, lándzsával a kezében. Hatalmas isten, hiszen jóval nagyobb a többi szereplőnél; előtte oszlopra támaszkodó istennő áll (a két alakról korábban úgy hitték, Zeus Philios és Agathé Tyché), ma inkább Asklépiosnak és Hygieiának vélik. A relief közepén oltár, mellette férfiak, nők és gyerekek – arra készülnek, hogy áldozatot mutassanak be a két istennek. Baloldalt óriási platánfa, törzsére szalagot kötöttek: a fa is kultikus tiszteletben részesül. Előtte oszlop magasodik, rajta két isten szobra. A fa ágára nagy méretű drapéria van kifeszítve; ez határolja el a szentélyt a külvilágtól.

A tárgy adatait lásd az Arachne oldalán.

A tárgyról készült gipszmásolat a Komáromi Csillagerődben látható.