Női szobor (Artemisia) a halikarnassosi Maussólleionból

Tárgytípus
Méret
magasság: 267 cm
Datálás
Kr. e. 350 körül
Leltári szám
1857,1220.233
Azonosító
Per-6429
Bibliográfia
Waywell, G. B. (1978), Kat. Nr. 27.

Nőalakot ábrázoló márványszobor a halikarnassosi Maussólleionból, mely a Hekatomnida-család egyik nőalakját jeleníti meg (nem feltétlenül Artemisiát, Maussólos feleségét). A nőalak bal lábára nehezedve áll, vastag talpú szandált, chitónt és himationt visel, haját sakkos takarja.
A tárgy adatlapját és további képeit lásd a British Museum honlapján.