A Kis Attalida-emlékmű szobordíszének másolata: halott perzsa

Kultúra
Méret
hosszúság: 96 cm
Datálás
Augustus-kor (Kr. e. 31/27 – Kr. u. 14)
Korszak
Anyag
Leltári szám
6014
Azonosító
Per-6511
Bibliográfia
Andreae 2001, 168-171, No. 147.; Stewart 2004

Halott perzsát ábrázoló római kori márványszobor, mely az athéni Akropolison fölállított Kis Attalida-emlékmű egyik bronz szobordísze alapján készült. A perzsa harcos bal oldalán, bal térdét behajlítva fekszik, háta kissé meggörnyed. Keleties ruhát, nadrágot, phrygiai sapkát visel, előtte görbe kardja, háta mögött ovális pajzsa.

A Kr. e. 2. század közepén emelt Kis Attalida emlékmű egykori bronz szoborcsoportjának tíz, római márványmásolatban fennmaradt darabját ismerjük. A szoborcsoport néhány tagját – köztük a halott perzsa harcos szobrát – 1514-ben Rómában, a Mars mezőn találták, nem messze az egykori Marcus Vipsanius Agrippa (Kr. e. 63-12) által alapított fürdőtől. A témával foglalkozó kutatók többsége úgy véli, hogy a szobrokat az Agrippa győzelmének emlékére emelt fürdőben állították fel, készítési idejük tehát az Augustus-korra tehető. Ezzel szemben ismert olyan javaslat is, amely a Kr. u. 2. század elejére, Traianus vagy Hadrianus császár uralkodási idejére keltezi a szobrokat.


A tárgy adatlapját lásd az Arachne oldalán, a Kis Attalida-emlékmű Nápolyban őrzött másolatainak fotóját pedig a Museo Archeologico Nazionale honlapján.

A szoborról készült gipszmásolat a Komáromi Csillagerődben látható.