Hadrianus mellszobra

Kultúra
Méret
magasság: 54,4 cm
Datálás
Kr. u. 137–138 körül
Leltári szám
89.1
Azonosító
Per-6622
Bibliográfia
Goette, Muszeion 2019/3

Hadrianust ábrázoló portré. Az uralkodót dús, bodros hajjal és tömött barkóval ábrázolták, ami az állon és a nyaknál göndör szakállban végződik. Bajusza még csak pelyhedzik. 
A töredékes büsztön megfigyelhető a jobb vállától keresztülfutó és megcsavarodott kardszíj, valamint a bal vállra vetett köpeny (paludamentum). A portré egyik értelmezése szerint Hadrianust itt mint Diomédést, a trójai Palladion megszerzőjét láthatjuk.
Nemrégiben végzett márványvizsgálatok kimutatták, hogy az időszak egyik legjobb minőségű márványából, göktepei (aphrodisiasi) márványból készült.
A császárnak ez a portrétípusa először egy Kr. u. 117/118-as éremsorozaton jelent meg, majd Hadrianus uralkodásának végén (Kr. u. 137–138) újra feltűnt. A büszt stílusjegyei arra utalnak, hogy az utóbbiakkal egykorú, ahogy a portrétípus többi fennmaradt márvány példányai is (lásd a madridi Prado, a tivoli-i Hadrianus villa és egy magángyűjtemény Hadrianus-büsztjét).