Az eleusisi dombormű római kori másolata

Kultúra
Méret
magasság: 227 cm
Datálás
Kr. e. 27 – Kr. u. 14
Anyag
Leltári szám
14.130.9
Azonosító
Per-6680

Háromalakos fogadalmi dombormű Eleusisból. A dombormű a két istennőt, Démétért és lányát, Persephonét ábrázolja, amint a középen álló gyermek, (valószínűleg) Triptolemos felé fordulnak. Démétér peplost és himationt visel, kezében sképtront tart és talán kalászt nyújt Triptolemosnak, Persephoné ruházata chitón, egyik kezét Triptolemos fölé emeli, a másikban fáklyát tart.
A korai római császárkori relief egy Kr. e. 440 körülre datálható fogadalmi dombormű nyomán készült. Tíz töredékből állították össze: az eredetit az eleusisi Démétér-szentélyben tárták föl.
A római kori domborműről bővebben lásd a Metropolitan Museum honlapján.