Apuliai vörösalakos volutás kratér: Iphigeneia feláldozása

Kultúra
Méret
magasság: 69,5 cm, szélesség: 43,4 cm
Datálás
Kr. e. 370–355
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
1865,0103.21
Azonosító
Per-6689
Bibliográfia
Trendall–Cambitoglou 1978, 204, no. 104; Kahil et al.: Iphigeneia, in LIMC V (1990), 712–712, no. 11

Az apuliai volutás kratér főodalán (A) Agamemnón Iphigeneia feláldozására készül. A jelenet középpontjában egy fehérre festett oltár látható. Mögötte áll egy szakállas férfialak, Agamemnón. Bal kezében sképtront tart, jobbjában pedig kést, amit az oltár mellett álló Iphigeneia felé emel. A lány lehajtott fejjel várja feláldozását, ám mögüle egy szarvas tagjai látszanak ki. Artemis, aki ezen a vázaképen Iphigeneia fölött áll íjat és lándzsát tartva a kezében, a mítosz szerint megkönyörült a lányon, s feláldozása előtt egy szarvasra cserélte ki. Artemisszel szemben, az oltár bal oldalán álló ifjú fölött Apollón ül kezében babérággal, s az oltár felé néz. A jelenetet talán Euripidés Iphigeneia Aulisban című tragédiája ihlette.

A váza másik oldalán négy alak látható. Középen, összehajtott drapérián egy meztelen ifjú ül, egyik kezében lándzsáit tartja, fején koszorú. Vele szemben egy nőalak áll és tálcát nyújt felé. A jelenetet két alak szegélyezi: egy meztelen férfi, kezében pásztorbottal, és egy ruhás nőalak, baljában tükörrel.  

A vázáról bővebben lásd a British Museum honlapját.