Athéni vörösalakos kylix: Briséis elhurcolása és visszaadása

Méret
magasság: 12 cm; szélesség: 38,2 cm
Datálás
Kr. e. 485–480
Anyag
Alkotó
Felirat
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
1843,1103.92
Azonosító
Per-6691
Bibliográfia
Williams, CVA Great Britain 17, 65–66, no. 50, pls. 72–73, fig. 12c

Az athéni vörösalakos kylix külső oldalán az Ilias első énekét megidéző mitikus jelenet, Briséis elhurcolása, majd visszaadása látható. A csésze egyik oldalán (A) Agamemnón követei kézen fogva elvezetik Achilleus sátrától a lányt. Achilleus két oszlop tartotta sátrában ül, testét himationjába burkolja, csak az arca látszik ki: gyászolja a lányt. Sisakja, kardhüvelye, lándzsája a sátor falán felakasztva lógnak: mérgében visszavonult a harctól. A sátor előtt egy szakállas férfi áll, talán Odysseus vagy Aias, aki Agamemnón kérésére követségbe érkezett a héroshoz – eredménytelenül. A csésze másik oldalán (B) Agamemnón követei, kezükben hírnökpálcával, a békülés szándékával végül visszavezetik Briséist. A jelenet bal oldalán, fejére húzott köpennyel Agamemnón áll botra támaszkodva. A két dór oszlop talán Agamemnón díszes sátrának bejáratára utal. A B oldal egy másik olvasata: a lányt Agamemnón követei, miután elhurcolták Achilleustól (A), a sereg vezére elé vezetik.

A kylix belsejében egy idős és egy fiatal férfi látható. Az idős, erősen kopaszodó férfi támla nélküli széken ül, fején koszorút visel, bal kezében botot tart. Jobbját az előtte álló fiatalabb alak felé nyújtja és megérinti annak köpenyét. A fiatal férfi kissé meggörnyed, botra támaszkodik és szintén előre nyújtja jobb kezét. Körben az alakok mellett értelmezhetetlen felirat. A jelenet magyarázata bizonytalan.

A vázáról bővebben lásd a British Museum és a Beazley Archive honlapját.