Athéni vörösalakos peliké: Achilleus megkapja új fegyvereit

Méret
magasság: 36,15 cm
Datálás
Kr. e. 470 körül
Anyag
Felirat
Készítési hely
Leltári szám
1864,1007.126
Azonosító
Per-6692

Az athéni vörösalakos peliké fő (A) oldalán az Ilias 18. énekéhez kapcsolódó jelenet látható: Thetis és a Néreidák meghozzák Achilleus új fegyvereit, amelyeket a kovácsisten, Héphaistos készített. Középen ül Achilleus, köpenyébe burkolózva. Thetis balról érkezik, s átkarolja fia nyakát. Mögötte egy Néreis, kezében lándzsát és sisakot tart, a jelenet bal szélén pedig Athéné áll. Achilleus mögött jobbra egy nőalak látható, bal kezében Achilleus új pajzsát tartja, jobb kezével eltakarja arcát. Mögötte egy szakállas, idős férfi. Achilleus feje fölött felirat: kalos ('szép').

A váza másik (B) oldalán három Néreida áll, köztük egy görög férfialak. A három nő különféle fegyvereket tart: mellvértet, kardot, lándzsát, sisakot. A férfi szinte teljesen köpenyébe burkolózik, jobbjával egy lándzsát fog. 

A peliké fülei alatt egyik oldalon egy ión oszlopfőt mintázó oltár, a másikon egy talapzatra helyezett korinthosi sisak látható. 

Az edényt a rhodosi Kamiros polis Fikellura nevű temetőjében találták (254. sír). Egy korai manierista vörösalakos vázafestő munkája.

A vázáról bővebben lásd a British Museum és a Beazley Archive honlapját.