Méret
19 x 23 x 17 mm
Datálás
Kr. u. 12. század (?)
Korszak
Anyag
Leltári szám
s.n.
Azonosító
Per-6742
Állapot
Ép.

Álló ovális gemma. Előlapja egyenes, a hátlapja szélesebb, ívelt. 
A lapján az ún. Anguipes-szkhéma látható: kakasfejű, emberi testű alak, a lábai helyén két kígyó. Jobb kezében ovális (körte alakú) pajzs, rajta fordított T alakú jel, a fölemelt bal kezében buzogány. Combjánál függőleges vésetek sommásan jelzik az ágyékpáncélt. 

A darabot a chichesteri katedrálisban találták. Minden valószínűség szerint egy chichesteri püspök , I. vagy II. Seffrid (1125–1151, vagy 1180–1204) sírjából származik. Formája lényegében ismeretlen az ókori gemmaművességben. Az Anguipes-szkhéma buzogányt tart a kezében, ami ismeretlen az antik ikonográfiában. A pajzs alakja sem ókori, hanem a középkori, normann típusra emlékeztet. Adódik hát a feltevés, hogy a gemmát a középkorban vésték, ókori minták nyomán. Ennek a képtípusnak ismert egy további példánya is, amely elveszett ugyan, de megmaradt a 19. században készített másolata (ld. a pecsétlenyomat másolatát).  

A gemma részletesebb leírását lásd a Campbell Bonner Magical Gems Database felületén. Az adatbázis a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében készül. Célja, hogy összegyűjtse a világ különböző gyűjteményeiben őrzött varázsgemmákat.