Méret
magasság: 13,7 cm; szájátmérő: 32,5 cm
Datálás
Kr. e. 480–475
Anyag
Alkotó
Felirat
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
G 152
Azonosító
Per-6752
Bibliográfia
Furtwängler–Reichhold 1904, 116–123, pl. 25

A kylix tondójában két alakot látunk. Baloldalt fiatal nő áll, nevét felirat jelzi: Briséis, Achilleus rabnője. Hosszú chitónt ezen pedig ujjas, poncsószerű ruhát (ependytis) visel. Bal kezében feketealakos technikával készült kancsót tart, amelyből italáldozatot tölt az előtte ülő ősz hajú és szakállú férfi kinyújtott jobb kezében lévő tálba (phialé). A szokásos értelmezés szerint a férfi Phoinix, a Tróját ostromló görögök egyik legidősebb hérósa. Párnás támlásszéken ül, díszes chitónban és köpenyben, a lábán cipő. Bal kezében hosszú jogart tart (sképtron). Közöttük a kép hátterében felakasztott kard és egy pajzs alsó fele látszik: azt jelzik, harcos palotájában vagyunk. (Hasonló italáldozati jelenetet látunk a festő londoni kylixén is.) 
A kylix külső oldalán, a fülek közti sávokban Trója elpusztításának jeleneteit látjuk. Az egyik kép közepén Priamos ül egy oltáron, amely mögött Apollón háromlábú állványa (tripus) magasodik. Az ősz király öltözéke a tondóban látott öregéhez hasonló. Kérlelőn nyújtja előre kezét Neoptolemos felé, aki teljes fegyverzetben ront rá. Egyik kezében kerek pajzsot tart, a másikban pedig a bokájánál fogva, fejjel lefelé tart egy ifjúként ábrázolt kisfiút. A tripus másik oldalán fegyveres görög harcos (Akamas) hurcol el egy trójai nőt, aki visszafordul a jelenethez: Polyxené. Akamas hatalmasat lép előre – ez éles ellentmondásban van Polyxené apró lépteivel. A két görög harcos bokáján, a lábvért alatt csomóra kötött szalagamulett. A megnevezett alakokat a melléjük írt felirat alapján tudjuk azonosítani. 
A másik oldalon, ahol szintén sok szereplő meg van nevezve, két jelenetet látunk. Közös bennük, hogy egy állig felfegyverzett görög (Hyperos, illetve Orsimés) készül megadni a kegyelemdöfést egy sebesült, már a földön fekvő trójainak, akik egyetlen köpenyt viselnek, és kivont kardot tartanak a kezükben. Az egyik sebesültnek egy nő (Andromaché) siet a segítségére: hosszú mozsártörővel támad Orsimésre. Az asszony mögött egy köpenyes ifjú (Astyanax) menekül ki a jelenetből. A görög harcos mögött pedig egy kibontott hajú nő menekül. 
A váza számos ponton a szokásostól eltérően ábrázolja Trója pusztulását. Általában úgy mesélték, hogy Astyanaxot, Hektór csecsemő fiát Neoptolemos ledobja a vár faláról, vagy hogy Polyxené nem Akamas rabnője lesz, hanem feláldozzák a görögök. Ezek az eltérések nem hibát jeleznek; a görög mítosz alapvető tulajdonsága, hogy sok érvényes változata van. 
A váza egyik fülének belső oldalán felirat: Brygos epoiése (Brygos készítette). A kylixet tehát Brygos, a fazekas készítette. A vázafestőt pedig, akivel együtt szokott dolgozni, róla nevezték el Brygos-festőnek.
A váza fényképeit lásd a Louvre adatbázisában. A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán, bővebb leírását pedig Adolf Furtwängler – Karl Reichhold, Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilde című könyvében.