Méret
magasság: 9,6 cm; szélesség: 49 cm; szájátmérő: 39,9 cm
Datálás
Kr. e. 500–490 körül
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
G 104
Azonosító
Per-6754
Bibliográfia
Furtwängler–Reichhold 1904, 27–30, pl. 5, fig. 3; Furtwängler–Reichhold 1932, pl. 141

A kylix öt történetet mesél el Théseusról, az athéniak legnagyobb hérósáról
A szokásosnál jóval nagyobb méretű tondóban a gyermek héróst látjuk két isten társaságában. A szereplők azonosítását a melléjük írt név-felirat könnyíti meg. A kép jobb oldalán Amphitrité, a tengeristen Poseidón felesége ül díszes széken, hosszú chitónban és a fejére borított köpenyben. Bal kezében koszorút tart, jobbját Théseus felé nyújtja, aki rövid, áttetsző ruhában (chitoniskos) áll előtte, és az istennő felé nyújtja a jobbját. Hajfürtjeit világosabb festés jelöli, mint például Athéné haját – Théseust szőkének ábrázolták. Bal oldalán kardot visel, jobb bokáján pedig bokaperecet vagy fonalból font szalagamulettet. A tondó közepén Athéné áll, szokásos képi jelei (sisak, lándzsa, aigis, hosszú chitón és köpeny) és a jobb kezében tartott bagoly révén könnyen azonosítható. A kép alsó részén a fekvő Tritónt látjuk, aki tenyerével tartja Théseus lábát. A hérós mögött három delfin jelzi: a tengerben vagyunk. Ez a mozzanat ad kulcsot a kép értelmezéséhez. A mítosz szerint Minós próbára tette Théseust: tengerbe hajította gyűrűjét, a hérós pedig utána vetette magát – delfinek hátán jutott el apja, Poseidón feleségéhez, Amphitritéhez, aki bíboringet és koszorút adott át neki. Isteni származásához immár kétség sem fért (A történetről részletesebben lásd Bacchylidés 17. dithyrambosát!) 
A váza külső oldalán a már felnőtt hérós négy további harcát látjuk, amelyek révén megszabadította az athéniakat az Attika földjét dúló ellenségeiktől. A két fül közötti sávok egyikén Théseus Kerkyónnal birkózik, illetve elfogja és gúzsba köti a marathóni bikát. A másik képen azt látjuk, amint ledobja Skirónt a szikláról, illetve legyőzi Prokrustést. 
A felirat tanúsága szerint a kylixet a fazekas Euphronios készítette; a vázaképet J. D. Beazley Onésimosnak attribuálta
A váza további fényképeit lásd a Louvre adatbázisában. A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán, bővebb leírását pedig Adolf Furtwängler – Karl Reichhold, Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilde című könyvében.

Túrák