Gemma agresszív szexuális célokra: a Dardanos kardja gemma

Méret
21,8 x 16,2 x 3,3 mm
Anyag
Felirat
Leltári szám
1526
Azonosító
Per-6759
Állapot
A felső része hiányzik, különben ép. Kisebb sérülések a peremen.
Bibliográfia
Vitellozzi 2019

A nagyméretű, tehát gyűrűkőnek alkalmatlan magnetit gemma előlapján Aphroditét látjuk: lovaglóülésben ül a röpülő, szárnyas Psyché hátán. Jobbjával kapaszkodik, bal kezében koszorút tart. Alattuk globuson álló Erós, aki mindkét kezében égő fáklyát tart; a lángok Psychét kínozzák. Körbe görög varázsigéket véstek.
A gemma hátoldalán Erós odalép Psychéhez, hogy átölelje. Alattuk görög betűk két sorban: 4–4 éta, illetve 7–7 sigma.

Az amulettre vésett motívumok részletekbe menő hasonlóságot mutatnak egy papiruszon fennmaradt recepttel (PGM IV 1716–1743). Innen tudjuk, hogy a gemma szexuális kényszervarázslás eszköze volt. Ez a legszorosabb egyezés a szöveges forrásokból ismert mágikus receptek és a varázsgemmák között.

Túrák