Athéni vörösalakos skyphos: Odysseus leszámol a kérőkkel

Méret
magasság: 19,7 cm; átmérő: 23 cm
Datálás
Kr. e. 440 körül
Anyag
Felirat
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
F 2588
Azonosító
Per-6785
Bibliográfia
Furtwängler–Reichhold 1924, 26–27, pl. 10

Athéni vörösalakos skyphos, amelynek két oldalán összefüggő, az Odysseia 22. énekét megidéző jelenet: Odysseus megöli Pénelopé kérőit.

Egyik oldalon Odysseus, bal kezében íját tartja, a jobbal pedig egy nyílvesszőt helyez az íjra. A Trójából hazatérő hős rövid chitónt, exómist visel. Alakját névfelirat azonosítja. Mögötte két szolgálólány áll, ők hosszú chitónt viselnek. Testtartásuk aggodalmat fejez ki: az egyik mintha a kezét tördelné, a másik a kezébe temeti arcát.

A másik oldalon a nyíllal célba vett, s a lakománál megzavart kérők láthatók. Balra az első kérő a kerevet szélén térdel, már eltalálta egy nyílvessző. Kezével hátranyúl, mintha megpróbálná azt hátából kihúzni. Mellette a második kérő egy oldalára fordított asztal mögött igyekszik elbújni a nyílvesszők elől. A harmadik férfi a kereveten ül, kezét védekezőn nyújtja előre. Mindhárman meztelenek, csupán köpenyt viseltek, ami már lecsúszott testükről.

A két jelenetet az edény fogói alatt látható palmettadíszek választják el egymástól.

A vázáról bővebben lásd a berlini Staatliche Museen és a Beazley Archive honlapját.