1 / 1

Depas amphikypellon (kétfülű pohár) Trójából

Tárgytípus
Méret
magasság: 28,4 cm, szélesség: 20,9 cm
Datálás
Kr. e. 2300–2000
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
Sch 1426
Azonosító
Per-6788

Lefelé szűkülő testű, tölcsérszerű edény hegyes talprésszel és két, szimmetrikusan elhelyezett nagy füllel. Jellegzetes kora bronzkori edénytípus a Mediterráneum keleti felén. Trója kora és középső bronzkori rétegeiben (Trója II–V) több hasonló darabot is találtak. Nemcsak agyagból, de aranyból és ezüstből is készítették.

Depas amphikypellon elnevezéssel az Iliasban több helyen is találkozunk: istenek és hérosok gyakran isznak és áldoznak ilyen edényből. Achilleus például egy arany depas amphikypellonból mutat be áldozatot Patroklos temetésén. Noha nem tudjuk, hogy a homérosi kifejezés milyen edénytípust jelölt, Heinrich Schliemann kétfülű pohárnak fordítva átvette azt a trójai ásatásokon nagy számban előkerült kétfülű, tölcsérszerű edényekre.

A tárgyról bővebben lásd a berlini Staatliche Museen honlapját.