Mélosi terrakotta relief: Odysseus hazatérése

Tárgytípus
Méret
magasság: 18,7 cm, szélesség: 27,8 cm
Datálás
Kr. e. 460–450 körül
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
30.11.9
Azonosító
Per-6796

A negatív formában készült domborműves terrakotta lap Odysseus hazatérését ábrázolja Ithaka szigetére. Középen Pénelopét ül a kérők rohamaitól és a gyásztól csüggedten, lábát egymáson kereszbe téve kezével lehajtott fejét támasztja. Vele szemben Odysseus, amint hosszú évek után, kilétét elfedve, koldusként megjelenik felesége előtt. Meztelen teste sovány, csak felső testét takarja köpeny; egyik kezében rücskös bot, amelyen madzagon zacskók és egy edényke lóg. Botjára támaszkodva Pénelopéhez közeledik. Jobb kezével az üdvözlés és együttérzés jeleként megérinti annak csuklóját, felesége azonban nem ismeri fel. Pénelopé mögött három férfi áll: az ifjú valószínűleg fiuk, Télemachos, mögötte Odysseus idős apja Laertés, előttük a földön ülve pedig Eumaios, Odysseus hű szolgája és disznópásztora látható, amint kiváncsian figyeli a jelenetet, közben még sapkáját (pilos) is leejti kopaszodó fejéről.

A relief Odysseus hazatérésenek egyik legkorábbi ábrázolása a görög művészetben. Az Odysseiában a három férfi nem volt jelen Odysseus és Pénelopé első találkozásakor, őket csupán a lapot készítő szobrász adta hozzá a jelenethez, feltehetően hogy a történetet teljességében szemléltesse. A relief két részből áll, amelyeket külön formában öntöttek: az illesztés nyoma – egy vékony, függőleges hézag – jól látható Pénelopé és Télemachos alakja között. 

Hasonló, mitológiai témákat feldolgozó terrakotta lapok nagy számban készültek Mélos szigetén a Kr. e. 5. században. A Pénelopé felett látható két apró lyuk arra utal, hogy a lapot ládára, koporsóra, esetleg falra akasztották. A negatív formából való öntéssel nem érzékeltethető részleteket nagyon gyakran festéssel tették világossá.

A tárgyról bővebben lásd a Metropolitan Museum of Art honlapját.