Athéni vörösalakos oszlopkratér: Iasón és az aranygyapjú

Méret
magasság: 29,2 cm
Datálás
Kr. e. 470–460
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
34.11.7
Azonosító
Per-6944

Athéni vörösalakos oszlopkratér. Egyik oldalán az ábrázolás az Argonauták mítoszához kötődik, másik oldalon két ifjú között álló nőalak látható.

A főoldal közepén Pallas Athéné áll, szokásos attribútumairól felismerhető: mellkasát Gorgó-fejjel díszített mellvért fedi, fején attikai sisak, jobbjában lándzsája. Bal kezét föltartva balra fordul egy ruhátlan ábrázolt férfialak felé: Iasón nyúl a magasba az aranygyapjú után, ami (talán) egy sziklán lóg. A másik oldalon egy szakállas férfialak figyeli a jelenetet, mellette egy hajó – vélhetően az Argó orra rajzolódik ki.

A tárgy adatlapját lásd a Metropolitan Museum honlapján.