Méret
magasság: 52,10 cm
Datálás
Kr. e. 420–400
Anyag
Felirat
Készítési hely
Leltári szám
1772,0320.30.+
Azonosító
Per-6960

Meidias vörösalakos hydriája.

Felső frízében a Leukippidák elrablását ábrázolták. A nyak alatt közvetlenül, középen egy fa istenszobor (xoanon) látható, mindkét oldalán quadriga. A szereplőket névfeliratok azonosítják: balra Polydeukés éppen Helerát ragadja el, lent fivére, Kastór Eriphylét, fölöttük a fogat hajtója, Chrysippos indulásra készen vár. A fríz alsó részében négy alak szemléli a jelenetet: az oltárra támaszkodó nőalak Aphrodité, míg a legszélén ülő férfialak sképtronjával Zeus; a másik oldalon elsiető nő a meggyőzés, Peithó alakja.

Az alsó fríz ábrázolásának helyszíne a Hesperisek kertje. Középen az almafa a rá tekeredő kígyóval, körülötte a nymphák, akiket szintén névfeliratok azonsítanak. A férfialak Héraklés: kezében buzogánya, levetett oroszlánbőrén ül.

A tárgy részletes leírását lásd a British Museum honlapján.