Tárgytípus
Méret
magasság: 189 cm
Datálás
Kr. u. 2. század (?)
Korszak
Leltári szám
296
Azonosító
Per-7094
Bibliográfia
Mansuelli 1958, 130 Nr. 94.; W. Geominy: (1984)

A 17. század óta vitatják, vajon a szobor a firenzei Niobidák közé tartozott-e. A nőalak kissé előrehajol, lefelé néz. A melle alatt övezett khitónt visel és testéhez simuló köpenyt, amelyet hátulról húz a feje fölé. Ha ezt védelmező mozdulatnak értelmezzük, a nőalak lehet a Niobidák dajkája, aki az egyik gyermeket próbálja megóvni az istenek nyilaitól. A szobor azonban sokban különbözik a firenzei szoborcsoport darabjaitól. Ha valóban dajka, egy másik Niobida-csoportba tartozik. A firenzei szobor feje ókori, de eredetileg nem tartozott hozzá, számos része újkori kiegészítés. A császárkori szobrot egy Kr. e. 4. századi szobor nyomán faragták.

A szoborról készült gipszmásolat a Komáromi Csillagerődben látható.