Tárgytípus
Méret
magasság: 22 cm
Datálás
császárkor (?)
Anyag
Ábrázolás
Hol található
Azonosító
Per-7095
Bibliográfia
A. Michaelis: (1882), 557, Cat. no. 62.; E. Buschor: 1914-1915, 191.

Az oldalra forduló női fej Niobét ábrázolja, úgy, ahogy az anya és legkisebb lányának Firenzében őrzött szobrán láthatjuk. A híres, 1583-ban Rómában előkerült szobrok eredeti vagy másolat volta élénken foglalkoztatta a kortársakat, csakúgy, mint későbbi korok műértőit és kutatóit. Számos újkori másolat is készült róluk.

A márványfej pontos lelőhelye ismeretlen, mindössze annyit tudunk róla, hogy Arundel grófja Rómában vásárolta a 17. század elején. Adolf Michaelis német klasszika archaeológus kétségét fejezte ki az oxfordi fej ókori voltát illetően.

A tárgy adatlapját lásd az Arachne oldalán.

A szoborról készült gipszmásolat a Komáromi Csillagerődben látható.