Chairestratos Themis szobra a rhamnusi Nemesis-szentélyből

Tárgytípus
Méret
magasság: 2,22 m
Datálás
Kr. e. 300 körül
Alkotó
Leltári szám
231
Azonosító
Per-443

A Themist ábrázoló márványszobrot alapzatával együtt találták meg a rhamnusi Nemesis-szentélyben. A rajta található felirat tanúsága szerint Chairestratos készítette. Az istennő bal lábára nehezedve áll, fejét kissé jobbra fordítja, chitónt és himationt visel, melyet fölemelt bal kezében is tart.
A tárgy adatlapját lásd az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum honlapján (7. kép).