Méret
220 x 152 cm
Datálás
Kr. e. 440–430
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
NM 126
Azonosító
Per-478
Bibliográfia
Kaltsas 2002, no. 180

Háromalakos fogadalmi dombormű Eleusisból. A dombormű a két istennőt, Démétért és Korét ábrázolja, amint a középen álló gyermek Triptolemos felé fordulnak. Démétér peplost visel, kezében sképtront tart és kalászt nyújt Triptolemosnak, Koré ruházata chitón, egyik kezét Triptolemos fölé emeli, a másikban fáklyát tart. A relief egy Eleusisban fontos mítoszt ábrázolhat: az istenek elküldik Triptolemost az emberekhez, hogy megtanítsa őket a földművelésre.

A dombormű leírását lásd az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum honlapján. A relief kora császárkori másolatát a new york-i Metropolitan Museum of Art őrzi.

A domborműről készült gipszmásolat a komáromi Csillagerődben látható.