Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 105 cm
Datálás
Kr. u. 2. sz. közepe
Leltári szám
230
Azonosító
Per-489
Bibliográfia
Mansuelli 1958, 84 Nr. 55.

Apolló és Marsyas zenei versengésének történetét bemutató, hellenisztikus kori szoborcsoport nyomán készült római kori márványmásolat. A mítoszt ábrázoló szoborcsoport egyik tagja a büntetést végrehajtó szkíta rabszolgát ábrázolja. A kompozíció piramisszerű forma: a kését élező férfialak meggörnyedve guggol, térdét két előrenyújtott karja fogja közre. Vonásai jelzik, hogy nem görög: az álla előreugrik, feje hosszúkás. Együttérzőn néz fel áldozatára. Nem eszméi keltette indulatból lesz hóhéra; parancsra teszi.

A szobor egy része, például a kést tartó kéz, újkori kiegészítés. A restaurátor ismerte a történetet, tudta, mit kell ábrázolnia a szobornak.

A tárgy adatlapját lásd az Uffizi Múzeum honlapján és az Arachne oldalán.

A szoborról készült gipszmásolat a komáromi Csillagerődben látható.