3 / 2

Üvegkancsó latin felirattal

Dióhéjban

Mi ez?

Üvegből készült kancsó latin nyelvű felirattal.

Hol készült?

A Római Birodalom területén.

Mikor készült?

A Kr. u. 4. század második felében.

Miből készült?

Üvegből készült.

Mekkora a kancsó?

Magassága 25,5 cm, szélessége 10,1 cm.

Hol őrzik most?

Budapesten, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében.

Többet szeretnél tudni?

Kattints ide!

Mi ez?

Üvegből készült kancsó latin nyelvű felirattal.

Hol készült?

A Római Birodalom területén.

Mikor készült?

A Kr. u. 4. század második felében.

Miből készült?

Üvegből készült.

Mekkora a kancsó?

Magassága 25,5 cm, szélessége 10,1 cm.

Hol őrzik most?

Budapesten, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében.

Többet szeretnél tudni?

Kattints ide!

A sötétkék színű, egyfülű kancsó üvegből készült. Széles talpon áll, körte alakú teste felfelé elvékonyodik, füle az edény vállától a széles szájperem aljáig ér. A kancsó testét három sorban összefolyó, kerek üvegfoltok díszítik, amelyek egykor világoskék színűek voltak, idővel azonban sárgásfehérré váltak.

A középső foltsor fölött egykor aranyozott betűk nyomai vehetők ki, amelyeket az edény felületébe mélyítettek. A vízszintesen körbefutó latin nyelvű felirat szövege a következő: ACCIPE VIVAS IN DEO, ami magyarul annyit tesz: „Vedd magadhoz! Istenben élj!”

Az „in deo vivas", azaz „Élj Istenben!" egy általánosan elterjedt jókívánság volt az ókeresztény korban, és gyakran írták rá ókeresztény tárgyakra. Hasonló felirat olvasható ezen az aranygyűrűn is. Az „accipe", vagyis „fogadd el!" kifejezés azonban nem ismert más tárgyról – elképzelhető, hogy ez a szó az edény ajándék voltára utal.

Az üvegkancsó a Római Birodalom területén készült, a Kr. u. 4. század második felében.

A kereszténység gyorsan elterjedt a Római Birodalomban, a Kr. u. 1. század végén már a legtöbb nagyobb városban voltak hívei. Ez az apostolok és elsősorban Pál apostol hittérítő tevékenységének köszönhető. Pál zsidó családból származott és eredeti neve Saul volt. Kezdetben ellenségnek tekintette és üldözte a keresztényeket, de egyszer a Damaszkuszba vezető úton látomása támadt, amelyben maga Jézus szólt hozzá. Az élmény hatására Saul megtért és nevét Paulusra, azaz Pálra változtatta. Buzgó hitterjesztése miatt többször letartóztatták, majd végül Rómában bíróság elé állították és kivégezték. Szent Péter mellett őt tekinti ma a katolikus egyház az egyik legfontosabb apostolszentnek.

Missziós útjai során főleg a pogányok lakta területeket kereste fel. A keresztény tanítást elvitte többek között Antiochiába, Kilikiába, Alexandriába, Athénba, Korinthoszba, Epheszoszba és Rómába. Legfőbb teológiai művei az Újszövetség részét képező páli levelek, amelyeket általában az adott város lakóihoz címzett.

Tudtad?

Pál apostol missziós útjai.