Kalandozó

Hogyan keletkezett a világ? Honnan származunk? Léteznek-e olyan nagyhatalmú erők, természetfeletti lények, akik a világot irányítják, és akikhez segítségül fordulhatunk? Mi vár ránk a halálunk után? Ezekre a kérdésekre már az ókori emberek is sokféle választ adtak. A vallás – a természetfeletti erőkben való hit és azok tisztelete – az ókori társadalmakban elválaszthatatlan volt a mindennapoktól. A világi (profán) dolgok nem különültek el olyan élesen az élet szakrális (természetfeletti) oldalától, mint manapság.

Az emberek kezdetben a természeti jelenségeket láthatatlan szellemi erőkkel azonosították, amik idővel egy-egy istenné váltak. Az egyes népek mitológiái elválaszthatatlanok lettek vallási hiedelmeiktől. Ezekben foglalták össze a világ keletkezésének történetét, az istenek és hősök cselekedeteit, vagy éppen a túlvilági léttel kapcsolatos elképzeléseiket.

Az ókori vallások többsége, Egyiptomtól Mezopotámián át az ókori Hellászig és Rómáig, politeista, azaz többistenhívő vallás volt. A politeizmus szerint a világot számos isten népesítette be, a kifejezés is a görög polüsz (sok) és theosz (isten) szavakból tevődik össze. A különféle ókori politeista vallások istenei általában békésen megfértek egymás mellett, ugyanis nem voltak kirekesztő vallások. A legtöbbre nem a személyes elmélyülés, hanem egy praktikus hozzáállás volt jellemző, amely során a halandók áldozatok és ajándékok segítségével igyekeztek megnyerni a természetfeletti erők jóindulatát. Az áldozatok bemutatása során különösen fontos volt a szertartás helyes elvégzése, amiben nem volt helye hibának.

A zsidó, majd az abból kibontakozó keresztény vallás elterjedése új fejezetet nyitott a történelemben. Ezek a vallások ugyanis monoteisták voltak, azaz követőik egyetlen istenben hittek, a kifejezés is innen származik (monosz - egy, theosz – isten). A politeista felfogással ellentétben a zsidóknál és a keresztényeknél nem volt helye más, idegen istenek és bálványok tiszteletének. Fontos volt számukra az Istennel való szoros lelki kapcsolat kialakítása.

Kíváncsi vagy hogyan nézett ki egy ókori görög templom? Miért másoltak a rómaiak görög szobrokat? Melyek voltak a legkorábbi keresztény jelképek? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz ezen a virtuális túrán.