A hadsereg fontos szerepet játszott az ókori Róma történelmében: a segítségével hozták létre és tartották fenn azt a hatalmas birodalmat, amely fénykorában magában foglalta Európa, Észak-Afrika és a Közel-Kelet jelentős részét. A római seregek számos győztes háborút vívtak a Földközi-tenger medencéje körül és a birodalom határain túl élő népekkel. Évtizedes küzdelmek után meghódították és a földdel tették egyenlővé a pun Karthágó városát (Kr. e. 264–146), véres háborúkban legyőzték a mai Franciaország területén élt gallokat (Kr. e. 58–50), hosszú időn keresztül meghátrálásra kényszerítették a birodalom északi tartományait megtámadó barbár törzseket. A hadsereget azonban nem csak külső ellenséggel szemben vetették be: polgárháborúk idején a római katonák egymás ellen harcoltak.

A római hadsereg szervezettségének és az alapos kiképzésnek köszönhette sikereit. Legnagyobb egysége a legio volt, amelynek létszáma és felépítése az idők során sokat változott. A római császárkor elején egy legio 5200 gyalogos katonából (legionariusból) állt, akiket tíz cohorsba, azon belül pedig 80 fős centuriákba osztottak. A legio élén a legatus állt, a centuriákat a centuriók vezették. Minden legiot 120 lovas, valamint felderítőkből, hordárokból, hírnökökből és orvosokból álló kisegítő személyzet kísért. A legiok mellett lovas és könnyűfegyverzetű gyalogos segédcsapatok (auxilia) is harcoltak. A római császárkor első felében körülbelül 30 legio védte a birodalmat, de számuk a köztársaság kor végi polgárháborús időszakban a 60-at is elérte.

A legionariusok hivatásos katonák voltak, akik szigorú kiképzésben részesültek, a szolgálatért pedig állandó fizetést kaptak. A sereg gondoskodott a katonák élelmezéséről, ruházatáról és orvosi ellátásáról is. Augustus császár idején a katonai szolgálat hossza 25 év volt. Leszereléskor a veterán legionariusok földet is kaptak, ebből tudtak utána megélni. Legionarius csak római polgár lehetett, a segédcsapatokban viszont olyanok is szolgálhattak, akik a provinciákban éltek, de polgárjoggal nem rendelkeztek. Rabszolgákat nem soroztak be a római hadseregbe.