IFJÚSZOBOR (KUROSZ): A KRITIOSZ-KUROSZ

Méret
136 x 35 x 30 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Ábrázolás
Leltári szám
Ag.367
Azonosító
Hyp-6752
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 48.; Süvegh 2021, 214-215.

Gipszmásolat az athéni Akropoliszon talált ún. Kritiosz-kuroszról.

Az ifjúszobrot egy jelentős újítás élesen elválasztja az archaikus kuroszoktól: a két láb nem egyenlően hordozza a test súlyát. A fiú főként a bal lábára nehezedik — ettől pedig egész testtartása megváltozik. Csípője nem vízszintes, válla az ellenkező irányba mozdul el. Az ellentétes mozdulatok egymásból következnek, az így kialakuló testtartás kiegyensúlyozott. A fej már nem előre néz, hanem kissé oldalra fordul, az arcról eltűnt az archaikus mosoly. A mű a kora klasszikus kori görög szobrászat, az úgynevezett szigorú stílus egyik első képviselője. 

Az eredeti, paroszi márványból faragott kurosz-szobor a kor nagy szobrászának, Kritiosznak a műve lehet, aki Kr. e. 480 körül készítette. A szobor teste 1865/1866-ban került elő, a fejét mintegy 20 évvel később, 1888-ban találták meg.