Lexikon

176 / 175

Bronzkor

Minden ókori kultúrában alapvetően kétféle kronológiai rendszer használatos: egyrészt az abszolút kronológia, amely az évszámokban kifejezett időrendet jelenti, másrészt pedig a relatív kronológia, amely az anyagi kultúra meghatározott tárgytípusainak fejlődéstörténetét veszi alapul. A terület bronzkori kronológiáját az eltérő fejlődést és jellemzőket mutató területek szerint osztályozzák a relatív kronológia alapján, amelyekhez azután abszolút kronológiai dátumokat, azaz évszámokat rendelnek hozzá. A kultúrák egyedi fejlődése eltérő lehet, ezért az egyes periódusok nincsenek mindig összhangban egymással. A bronzkor mindegyik kultúrrégióban három fázisra oszlik: kora-, középső és késő-bronzkorra, amelyet mindegyik területen egyedi elnevezéssel illetnek. Ez a három fázis pedig kultúránként eltérő módon a tárgytípusok fejlődéstörténete szerint oszlik további alfázisokra, amelyeket római számmal jelölnek. Az ezeken belül elkülöníthető rövidebb periódusokat pedig betűvel jelölik. Kréta területére például a minósi megjelölést használják, azaz beszélhetünk kora-, középső- és késő-minósi korról, ezen belül pedig például késő-minósi III A, B és C fázisokról. A Kykládok szigeteire a kykládikus megjelölés a használatos, míg a szárazföld bronzkori kultúrája helládikus néven ismert. A szárazföld késő-helládikus időszakára a mykénéi palotáról elnevezett mykénéi kor megjelölés is elfogadott. Az ezeken a területeken kívüli régiókra (pl. Észak-Görögországra) az általános bronzkor megjelölést használják. Abszolút kronológia tekintetében a kora-bronzkor Kr. e. 2900 és 2100 közé tehető. A középső-bronzkort Kr.e. 2100 és 1600 közé, a késő-bronzkort pedig Kr.e. 1600 és 1100 közé keltezik.

Lebegyev Judit, 2004