Lexikon

Keleos

Eleusisi király, Metaneira férje, Démophón, (és kései források szerint Triptolemosnak is) apja. A homérosi Démétér-himnusz szerint szívesen fogadta a leányát kereső Démétért. Az istennő egy darabig a király palotájában időzött; nem fedte fel kilétét, s a király legkisebb gyermekének, Démophónnak a nevelője lett. A gyermeket ambrosiával, az istenek eledelével kenegette és éjszakánként tűzpróbának vetette alá, hogy halhatatlanná tegye. Egyszer azonban Démophón anyja megleste az istennőt és a gyermeket a tűzpróba közben, mire Démétér megharagudott, feltárta isteni kilétét, és otthagyta a palotát (Démophón nem vált halhatatlanná). Parancsára  Keleos Eleusisban kultuszt alapított és szentélyt építetett neki. Démétér megtanította őt (más eleusisiakkal együtt) misztériumaira.

Helyi hérósként Keleosnak is volt kultusza (az Eleusinia nevű ünnep alkalmával áldozatban részesült), Athénban pedig egy hagyomány szerint (Plutarchos, Lakomai kérdések, 4.4) ő alapította a prytaneionban tartott nyilvános étkezéseket.

Kr. e. 5. századi attikai vörös alakos vázákon Triptolemos kiküldésének jeleneteiben idős királyi alakként szerepel (sképtronnal, phialéval a kezében) más eleusisi hérósok társaságában. A jelenet athéni népszerűségét talán Sophoklés Kr. e. 468-ban bemutatott (első díjas) Triptolemos c. tragédiájának köszönhette.