Lexikon

14 / 13

Peloponnésos-félsziget

A görög szárazföld legdélebbi része, amely Korinthosnál egy isthmosnak nevezett keskeny földszorossal kapcsolódik a Balkán-félsziget többi részéhez. Nevét a hagyomány szerint Pelopsról kapta (Peloponnésos = ‛Pelops szigete’), a középkorban Moreaként volt ismert. Az ókorban számos jelentős polis virágzott ezen a területen, mint például Korinthos, Argos, Spárta, Messéné, Élis vagy az arkadiai Tegea és Megalopolis. A félsziget területének nagy része a klasszikus korban Spárta fennhatósága alatt állt; Spárta szövetségesi rendszerét Peloponnésosi szövetségnek is nevezték, jóllehet nem tartozott hozzá a félsziget valamennyi városállama, és a szövetségnek a Peloponnésoson kívül is voltak tagjai.

Patay-Horváth András 2006