Lexikon

47 / 46

Az egyiptomi templomi könyvtár

A templomi könyvtár funkciója
Az egyiptomi templomi könyvtárat mint intézménytípust inkább szövegekből ismerjük, és nagyon kevés régészeti adat áll rendelkezésünkre, amelyek segítségével rekonstruálhatnánk az egyiptomi nyelven „Élet Házá”-nak hívott létesítményeket. A templomok, az iskolák és a könyvtárak szorosan kapcsolódtak egymáshoz, mivel a templomban képezték ki azokat a papokat, akik a későbbiekben a könyvtári iratokkal foglalkoztak. A templomi könyvtárak elsősorban teológiai, tudományos és történeti szövegeket őriztek, de itt tárgyalták meg az orvosi kérdéseket is, így a könyvtárakban orvosi szövegeket is őriztek. Ezeken kívül a templomalaprajzok és dekorációs tervek is itt kaptak helyet.

A templomi könyvtárak papjai
A templomi könyvtárak papjai szakterületekre specializálódtak: csillagászattal, álomfejtéssel, a védelmező rítusok elvégzésével és tanításával foglalkoztak. Gyakran részmunkaidőben dolgoztak a templomokban, mellékállásban pedig magáncélú rituális tevékenységet folytattak. Szolgálatukért a templomban bemutatott áldozatokból jutalmazták őket. A papok feladata minden tekintetben a világrend, a maat fenntartása volt, akár tudományos tevékenységgel, orvoslással, akár a templomi rítusok elvégzésével voltak megbízva. Az első könyvtárosi munkakörre vonatkozó utalás a Piramisszövegek egyik fejezetében jelenik meg. Az „Élet Házának írnoka” címet viselő papok elsődlegesen templomi iratok szerkesztésével és tanulmányozásával foglalkoztak, de hallunk olyanokról is, akik egyben királyi tanácsadók voltak és részt vettek a diplomáciában. A templomi könyvtárban látták el feladataikat „Heqa papjai” (hekau) is, akik orvosok és bizonyos rítustípusok végrehajtói voltak.

A templomi könyvtárak elrendezése
A könyvtári tekercseket valószínűleg a könyvtárteremben kiképezett fülkékben, illetve raktárhelyiségben levő ládákban helyezték el. Feltehetően a könyvek tartalma szerint rendezett katalógusokkal is segítették a könyvtár használatát, amire Edfuból és El-Todból is maradt fenn példa.


Hevesi Krisztina, 2015

Bibliográfia

Gardiner, in JEA 24/2 (1938); Otto–Schott 1952; Sauneron 1957; Wessetzky, in AntTan 5/3–4 (1958); Burkard, in Bibliothek Forschung und Praxis 4/2 (1980); Quack, in ARG 2 (2000); Dieleman 2005, 285–294; Pinch 2006, 47–60