Forrás

13 / 12

Hérakleitos az istenszobrokról

Diels–Kranz, 22 B 5 és 128.

Tisztító áldozatot mutatnak be, hiába mocskolva be magukat vérrel, mintha valaki, sárba hágván, sárral mosakodnék. Őrültnek nézhetné, ha bárki észrevenne valakit, amint így tesz. És a szobrokhoz, ezekhez itt, imádkoznak, mintha valaki épületekkel társalkodnék, nem ismerve az isteneket, sem a hérósokat, hogy kik.

Hérakleitos, mikor látta, hogy a görögök ajándékokban részesítik az isteneket, így szólt: „Az istenek szobraihoz imádkoznak, mintha hallanának, pedig nem hallanak, semmiért nem fizetnek meg, mint ahogy nem is követelnek semmit.”(1)

Fordítás és jegyzetek: Szilágyi János György (in Szilágyi J. Gy. 1962 I, 126)
  1. A töredék hitelességéről  H. Erbse  – idézve Anzeiger für die Altertumswissenschaft 7 /1954/ 71.  /Marticskó József szíves utalása/

Bibliográfia

Szilágyi J. Gy. 1962, I, 126