Forrás

28 / 27

Pausanias: Athén leírása (Görögország leírása, I. 2)

A város bejáratától nem messze egy épület áll, amely a részben évenként, részben ritkább időközökben rendezett ünnepi felvonulások előkészületeire szolgál.(1) Közelében van Démétér temploma, benne szobrokkal, amelyek őt magát, leányát és a fáklyát tartó Iakchost ábrázolják; a falon attikai írással fel van írva, hogy Praxitelés művei. ... A kapuktól a Kerameikos. (nevű városrészig) oszlopcsarnokok nyúlnak el, előttük híres férfiak és nők bronzszobrai állanak. Az egyik csarnokban istenek szentélyei és az úgynevezett Hermés-gymnasion áll. Ugyanitt van Pulytion háza, amelyben – mint mondják – egykor lejátszották az eleusisi misztériumok szertartását; jelenleg Dionysosnak van szentelve. Ezt a Dionysost Melpomenosnak (vagyis Dalosnak) nevezik, ugyanolyan felfogás alapján, mint ahogy Apollónt Musagetésnek (vagyis a Múzsák vezetőjének) hívják. Itt áll Athéna Paiónia (vagyis a Gyógyító Athéna), Zeus, Mnémosyné, a Múzsák és Apollón szobra – ez utóbbi Eubulidés fogadalmi ajándéka és kezeműve, valamint a Dionysos kíséretéhez tartozó Akratos daimón képmása, de ez utóbbinak csak arcképe van beépítve a falba. Dionysos szentélye mögött van egy ház agyagszobrokkal, amelyek Amphiktyón athéni királyt ábrázolják, amint az isteneket – köztük Dionysost – megvendégeli. Itt van az Eleutherai-beli Pégasos szobra is, aki a Dionysos-kultuszt bevezette Athénbe. A delphoi-i jóshely is támogatta őt ebben, emlékeztetve az athénieket arra, hogy már Ikarios idejében tartózkodott náluk az isten. ...

Fordítás és jegyzetek: Szilágyi János György

  1. Az ún. Pompeion.