Lexikon

41 / 40

Skira

A Skirát vagy más néven a Skirophoriát Skirophorión hónap – május vége, június eleje – 12. napján ünnepelték Skironban. Az ünnepen a Thesmophoriához és a Sténiához hasonlóan Démétért és Persephonét – vagy más néven Korét – tisztelték, nem az azonos nevű héróst, Skirost (a hérósról lásd Pausanias 1.36.4). Aristophanés Nőuralom című darabjában ezen az ünnepen határozták el az athéni nők, hogy átveszik a város irányítását (17–18; 56–59). Aristophanés egy másik komédiájában (Thesmophoriazusai) pedig a derék asszonyokat a Skirán és a Sténián az első sorban ülés jogával tüntetik ki, amely gyakorlat pontosan lemásolja az ünnepen kirekesztett „férfivilág” egy ismert kitüntetését (832–835. vö. IG II2 450, 500). Az ünnep az Athénból Skironba tartó felvonulással kezdődött. Ennek során Athéna Polias papnőjét, Poseidón Erechtheus és Hélios papját az Eteoboutadai nemzetség férfi tagjai kísérték napernyőket – skiron – tartva a papok feje fölött (Suda s. v. skiron, skiros). Az ünnep során a nők fokhagymát rágtak, hogy elhárítsák maguktól a férjükkel való szexuális érintkezést. Érdekes, hogy a Thesmophoriazusaiban pont ellenkező értelemben tűnik fel a fokhagymarágás Euripidés rokonának beszédében (493–496). Ebben az esetben a fokhagyma „bűze” nem elhárítani hivatott az együttléteket, hanem eltitkolni azokat, megtéveszteni a tisztességes férjeket. Egyes kutatók szerint a Skira során viszik le a földalatti üregekbe (megaron) azokat a disznókat, amelyeket a Thesmophoria alkalmával hoznak a felszínre az erre a feladatra kijelölt nők (pl. Deubner 1956) – a kérdés vitatott.

Seres Dániel 2018

Bibliográfia

Parker 2005; Deubner 1956; Dillon 2008; Hegyi D. 2003; Simon E. 2002