Lexikon

339 / 338

Sténia

Démétér és Persephoné – vagy más néven Koré – tiszteletére tartott ünnep Athénban (vö. IG II2 674.6–8), amelyen csak nők vehettek részt (a Thesmophoriához és a Skirához hasonlóan). A Sténiát két nappal a Thesmophoria előtt, Pyanepsión hónap – október vége, november eleje – 9. napján tartották. Magáról a rítusról rendkívül kevés információval rendelkezünk: vélhetően az éjszakai órákban is végrehajtottak valamilyen szertartást, valamint a Thesmophoria második napjához hasonlóan trágár viccek, beszédek is elhangzottak.
Aristophanés Thesmophoriazusai című komédiájában a derék asszonyokat az első sorban ülés jogával tüntetik ki a Sténián és a Skirán, minden bizonnyal az ünnepen kirekesztett „férfivilág” egy ismert kitüntetésének mintájára (832–835, vö. IG II2 450, 500). Egyes kutatók szerint a Sténia során viszik le a földalatti üregekbe (megaron) azokat a disznókat, amelyeket a Thesmophoria alatt hoznak felszínre az erre a feladatra kijelölt nők (pl. Simon 1983) – a kérdés még nem tisztázott.

Seres Dániel 2018

Bibliográfia

Burkert 2011; Parker 2005; Dillon 2008; Hegyi D. 2003; Simon E. 2002