Forrás

22 / 21

Lykurgos intézkedései

10.  Lykurgos törvényeket is hozott. ... 11. Így arról, hogy Aischylos, Sophoklés és Euripidés költőknek bronz portrészobrot állítsanak fel, s tragédiáikat lemásolva az állam őrizze meg, egy állami írnok pedig (ebből a szövegből) ellenőrizze az előadásokon a színészek szavait, s ne legyen szabad azokat másképpen előadni.

Pseudo-Plutarchos: Tíz szónok élete. Lykurgos, 10–11

Szilágyi János György fordítása (in Szilágyi J. Gy. 1962 I, 213)