Lexikon

40 / 39

Lychnités

A Paros szigetén bányászott márványok egyik fajtája. Onnan kapta a nevét, hogy az antik hagyomány szerint csak földalatti vájatokban lehetett találni, ezért mécsesekre (lychnos) volt szükség a kibányászásához (Plinius, Historia Naturalis 36.14). A lychnités-bányák a sziget belsejében találhatók, a mai Marathi falu közelében. Itt valóban azonosítottak két földalatti bányát, az ún. Pan-barlangot és a Nymphák barlangját (nevüket a bejáratuk közelében található ókori domborművekről kapták). Vannak azonban külszíni fejtések is a két bánya közelében, ahol azonos minőségű és azonos geokémiai jellemzőkkel leírható márvány található. A lychnitést Paros-Marathi márványnak is nevezik.

A lychnités aprószemcsés márvány, felülete egységesen fehér, a vastag lapokon is szépen átsüt a fény. Az ókorban ezt tartották a legnagyobb becsben, a legértékesebbnek szánt szobrok jelentős részét lychnitésből készítették. Már a Kr. e. 6. században is a görög világ távoli helyeire exportálták, bár a márványtömböket nehéz volt a tengerparttól távoli bányától a dombokon át a kikötőbe szállítani. A Kr. u. 1. századra a lychnités-bányák kimerültek.

Paroson további márvány lelőhelyek is voltak, ezek minősége azonban gyengébb volt, mint a lychnitésé. Jelentős bányák voltak például az ókori város, Paros közelében, a mai Paroikia település mellett, a Chorodaki (Chóriodaki)-völgyben (az ún. Paros, choriodaki márvány).

Nagy Árpád Miklós, 2018
 

Bibliográfia

Attanasio 2003, 186–190.; Kokkorou-Aleura et al. 2004, 135–138, 486–492. sz. (az ismert parosi antik márványbányák listája)