Lexikon

14 / 13

Diogenés Laertios

A feltehetőleg a Kr. u. 3. században született mű, a A filozófiában jeleskedők élete és nézetei (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων) szerzője. Életéről semmi pontosat nem lehet tudni. Műve, amely görög filozófusok életrajzát és tanításaik (általában leegyszerűsített) summázatát tartalmazza, a görög filozófiatörténet egyik legfontosabb forrása. Jelentőségét annak köszönheti, hogy olyan kevés elsődleges forrás maradt fenn; máskülönben általában nem tekintik színvonalas alkotásnak. Számos forrásból merít, azokat különösebb kritika nélkül kezeli – ami viszont azzal az előnnyel jár, hogy saját interpretációjával nem torzítja adatait.

Bibliográfia

Diogenész Laertiosz (Rokay); Diogenés Laertios (Hicks)