Lexikon

Ösztönző minták Korinthosból

ETRUSZKO-KORINTHOSI VÁZÁK

Korinthosi importvázák tömegesen érkeztek Etruriába a Kr. e. 7. század második felétől. A Kr. e. 7. század utolsó harmadától etruszk városokban is kezdtek korinthizáló (ún. etruszko-korinthosi) vázákat készíteni.

A korinthosi vázák nem szigorúan követendő mintát, hanem szabadon felhasználható inspirációt jelentettek az etruriai mesterek számára. Az etruszko-korinthosi kerámia három leggyakoribb vázaformája, az olpé (1.), a gömbaryballos (2.) és az alabastron (3.) például Korinthosból kölcsönzött edénytípus; de mellettük sok más, föníciai és helyi eredetű edényformákat is készítettek (4.).

Díszítésükhöz a korinthosi vázák állatfríze jelentette a kiindulópontot: az egymás fölött elhelyezett sávokban valóságos és képzelt lények sorakoznak. Az állatalakok elrendezése viszont jelentősen eltér a korinthosi mintáktól (5.). Az etruriai vázafestők az egyirányú frízeket kedvelték és az állatok általában egymás után lépdelnek (6.).

Az állatalakok részleteinek rajzát tekintve az etruszko-korinthosi vázafestészetet stílusbeli sokszínűség jellemzi. Míg például a Szakállas szfinx-festő (7.) erősen kötődött a korinthosi mintákhoz, vele egy időben dolgozó más mesterek – mint például a Castellani-festő (6.) – az anatómiai realitásról nem véve tudomást az állatalakok testét dekoratív mezőkre osztották. Szintén jellegzetes felfogású mester a tarquiniai Senza Graffito-festő, aki nem használt bekarcolást az alakok részleteinek jelölésére (8.).

A Kr. e. 580-as évektől az etruszko-korinthosi kerámia készítése tömegtermeléssé alakult. Jelentősen megnőtt az exportjuk is, bár – a kortárs bucchero kerámiával ellentétben – csupán a Mediterráneum nyugati felében voltak népszerűek.

Az etruszko-korinthosi vázák készítése a Kr. e. 6. század közepéig tartott. Ekkortájt a hellén világban egyre inkább az athéni vázafestészeté lett a vezető szerep, és a korinthosi stílusú kerámia Etruriában is kiment a divatból.
 

A TÉMÁRÓL BŐVEBBEN LÁSD A LEXIKONT
Etruszko-korinthosi vázafestészet


A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Etruszko-korinthosi olpé
2. Etruszko-korinthosi gömbaryballos
3. Etruszko-korinthosi alabastron
4. Etruszko-korinthosi ülő majom alakú illatszeres edény
5. Korinthosi amphoriskos
6. Etruszko-korinthosi aryballos
7. Etruszko-korinthosi oinochoé
8. Etruszko-korinthosi talpas tál