Lexikon

A TRÓJAI MONDAKÖR

Kántor Péter: Mint délibáb ragyog

Ismered ezt a réges-régi drámát…
Bármerre indulsz, mindig Trója vár rád:
Mint délibáb ragyog a messzeségben,
vagy saját ablakodból integet feléd,
s hiába tiltakozol, hogy nem és nem,
s hiába, ha az istenek is vigyáznak,
mindenki odaadja végül mindenét –
akháj a trójainak, trójai az akhájnak.

A trójai mondakör a görög mitológia talán legismertebb történeteit foglalja magába. A Trója városáért (1.) vívott háború kirobbanásához vezető események, a háború tíz hosszú évének története és a Trójából Hellasba való hazatérések elbeszélései olyan legendás hősöket sorakoztatnak fel előttünk, mint a görög Achilleus, Odysseus, Agamemnón, Menelaos és Aias, vagy éppen a trójai Priamos, Paris, Hektór és Aineias (2–3.).

Ehhez a mondakörhöz tartozik az ókori görög irodalom két leghíresebb eposza, Homéros (4–5.Iliasa és Odysseiája is (lásd homérosi kérdés), amelyek azonban e szerteágazó mítosznak csak egy-egy kisebb szeletét tárják elénk (6.). Az Ilias a tíz évig tartó háború utolsó évének ötvenegy napját, az Odysseia pedig egyetlen hős, Odysseus viszontagságos hazaútját beszéli el. A mondakörhöz tartozó többi mitikus történetet Homéros eposzai mellett más ókori forrásokból is ismerhetjük: mára elveszett ciklikus eposzok töredékeiből, tragédiákból, mítoszösszefoglalókból, illetve vázaképekről, falfestményekről és szobrokról.

E mítoszok három évezrede elevenen hatnak, az irodalomban és a képzőművészetben egyaránt: Homérostól Babitson át Kántor Péterig, illetve Exékiastól Rubensen át Cy Twomblyig vagy Eleanor Antinig ma is művészek sora vállalkozik arra, hogy újramesélje a trójai történetek egy-egy epizódját.
 

A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Trója város romjai
2. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Az Ilias hősei
3. Etruszk bronztükör a trójai háború hőseinek ábrázolásával
4. Homéros márványbüsztje
5. Homéros bronzportréja
6. Papirusz az Ilias szövegének részletével
 

A túraútvonal létrehozói